Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Τα δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιάριου Πρόνοιας σε άπορους ανασφάλιστους

 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος : α) είναι άνεργος. β) είναι ανασφάλιστος. γ) δε δικαιούται σύνταξη εσωτερικού η εξωτερικού. δ) σε περίπτωση που ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει την Υπηρεσία μας και να επιστρέψει το βιβλιάριο. ε) δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση.

 

Εκκαθαριστικό Εφορίας (του προηγούμενου έτους, αντίγραφο δήλωσης του τρέχοντος έτους και Ε9 αν προκύπτουν ακίνητα και Ε2) .

 

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα όλων των σελίδων του Διαβατηρίου ή του Ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς .

 

Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας ) ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.

 

Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών. Δύο φωτογραφίες (σε περίπτωση που εκδίδεται για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου)

 

ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ: Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος.

 

Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους. Εάν είναι διαζευγμένοι είναι αναγκαίο το διαζύγιο και εάν είναι σε διάσταση χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να βεβαιώνεται ότι είναι σε διάσταση.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΓΑ: Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης στον Ο.Γ.Α. θα προσκομίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών για σύνταξη.

 

Για άτομα με αναπηρία απαιτείται αντίγραφο γνωμάτευσης υγειονομικής Επιτροπής .

 

Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος και δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη για το έτος…………..(Οι βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ- ΟΑΕΕ- ΟΓΑ περί μη ασφάλισης ζητούνται αυτεπάγγελτα).
 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.(ζητείται αυτεπάγγελτα)

 
Πληροφορίες για την έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από τα ΚΕΠ από τα γραφεία ΠΡΟΝΟΙΑΣ των Δήμων Αθηναίων και Καλλιθέας καθώς και από τους Δήμους στους οποίους βρίσκεται η κατοικίας τους.

ΚΙΦΒ

6/4/15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.